New Attraction Events

New Attraction Events bieden publiek een programma wat in programmering en samenstelling een breed scala aan urban arts laat zien.

Doelstelling

 • Presenteren urban arts aan breed publiek.
 • Artiesten mogelijkheden voor optreden en deelname aan producties bieden.

Voorbeelden van Events

 • New Attraction Block Jam
 • Dance Jam XL
 • New Attraction Presents
 • WordPlayXL
 • All City Art
 • New Attraction Indoor
 • Urban Sources
 • New Attraction Festival

Urban Academy Groningen

De Urban Academy richt zich op jongeren, jong talent, artiesten en (Young)professionals die geïnteresseerd zijn in de urban arts. Dat kan zijn als uitvoerende (artiest) maar ook als geïnteresseerde (liefhebber) of vanuit organisatie of media invalshoek (kader).
De Urban Academy brengt artiesten en deelnemers samen om interesse en kennis te delen en te leren van en met elkaar.

Doelstelling

 • De Urban Academy wil een ontmoetingsplaats en broedplaats zijn voor leren en ontwikkelen in het urban segment.
 • De Urban Academy vervult ook een portal naar (regulier) aanbod van partners.

Heeft u interesse, ideeën voor gezamenlijk aanbod? Neem dan contact op met ons.

SHOOT

Urban House mobiliseert en inspireert jongeren die actief bezig zijn met cultuur.  Shoot biedt individuele artiesten en acts mogelijkheden om zich te profileren en te ontwikkelen als professioneel artiest.

Doelstelling

 • Talent scouten en een podium bieden
 • Talent tot ontwikkeling brengen
 • Talent in showcases en talentshows profileren
 • Doorstroom van jong talent naar en binnen het kunstonderwijs stimuleren
 • Doorstroom van lokaal talent in regionaal en nationaal netwerk bevorderen
Werkwijze

Shoot scout talent in de verschillende disciplines van de urban arts:· rappers, mc’s, deejays, producers, dansers, sporters, spoken word artiesten en kunstenaars.

Artiesten worden uitgenodigd deel te nemen aan workshops, trainingen en projecten binnen de Urban Academy. Artiesten krijgen een intakegesprek en vervolgens wordt actief contact onderhouden. Op basis van die contacten kan aanbod onder de aandacht gebracht worden en wordt ook het aanbod ontwikkeld.

Urban House programmeert artiesten op haar eigen events, verzorgt showcases en bemiddelt ook voor andere organisaties. Hierbij gelden per event andere programmeringscriteria. De verschillende optreedmogelijkheden, van Podium Newattraction tot op de Block Jam bij eigen events en in een voorprogramma’s bij Simplon en andere podia tot op diverse festivals van partnerorganisaties biedt de artiest doorstroomkansen.

Invulling en mogelijkheden komen tot stand in samenwerking met netwerkpartners van Urban House Groningen.

SHOUT

Shout is het onderdeel van Stichting Urban House·waarbij vrijwilligers (shouters) actief meehelpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten en evenementen die Urban House organiseert. De shouters krijgen begeleiding van professionals. Voor Young professionals biedt Shout de mogelijkheid om met back-up van ervaren professionals (eigen) projecten vorm te geven en uit te voeren en zich zo verder te professionaliseren.

Doelstelling
 • Jongeren leer- en ervaringsmogelijkheden bieden in het culturele veld (inhoudelijk, organisatorisch en uitvoerend).
 • Jongeren op alle niveaus in de organisatie in te zetten.
 • Doorstroom van jong kader binnen het culturele en maatschappelijke veld bevorderen.

Werkwijze

Werving en scouting gebeurt bij activiteiten en events en jongeren/young professionals melden zich zelf aan.

Leren door doen, samen met andere vrijwilligers en waar nodig met begeleding van professionals. Shouters kunnen deel nemen aan trainingen en workshops van de Urban Academy. De trainingen worden gegeven door professionals uit het werkveld of vanuit een specifieke opleiding op basis van praktijkvoorbeelden en met een specifiek doel.

Uitgangspunt hierbij is de leerbehoefte van de jongere, Young professional. Binnen de organisatie zijn tal van doorstroommogelijkheden van vrijwilligerswerk tot aan betaalde opdrachten.

Reguliere Stages

Stichting Urban House Groningen is een erkend leerbedrijf waar studenten stage kunnen lopen. Dit kan op MBO of HBO niveau en zowel voltijd als deeltijd. De stagiaires draaien mee in de verschillende shoutteams projecten en leren zo hoe de organisatie werkt. Stagiaires krijgen, naast opdrachten vanuit de organisatie, ruimte om eigen opdrachten te ontwikkelen en uit te voeren.

School Maatschappelijke Stages

Naast het volgen van de reguliere stages is het mogelijk om een maatschappelijke stage vanuit de middelbare school te volgen. Er zijn hiervoor twee opdrachten ontwikkeld waar deze leerlingen aan mee kunnen werken. Een promotie actie opzetten en uitvoeren en het doen van een doelgroep onderzoek.
Het traject bestaat uit een gastles en meerdere opdrachten, werkzaamheden waar de leerlingen mee aan het werk gaan. Aanmelding hiervoor verloopt centraal via de deelnemende school.

Urban Arts on School

Urban Arts on School is een aanbod van workshops, cursussen en projecten voor het onderwijs georganiseerd vanuit stichting Urban House Groningen.

Het Urban Arts on School aanbod wordt uitgevoerd door professionals en heeft als hoofddoelstelling de deelnemers/leerlingen kennis te laten maken met de verschillende urban art disciplines. Het zijn disciplines, refererend aan een jongerencultuur die veel jongeren aanspreken en dicht bij hun beleving en interessesfeer staan.

Wat de workshops extra aansprekend maakt is dat de workshopbegeleiders zelf artiesten zijn. De artiesten/ workshopbegeleiders zijn al een groot aantal jaren actief als artiest en hebben allen ervaring met het geven van workshops.

Heeft U interesse?

Meer info over het aanbod is te vinden op bij Educatie. Maatwerk is altijd mogelijk. U kunt dit aanbod betalen met de Cultuurkaart.
Heeft u vragen of interesse in ons aanbod, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Referenties

 • H.N. Werkman College (Groningen)
 • Reitdiep College – Leon van Gelder (Groningen)
 • Reitdiep College – Simon van Hasselt (Groningen)
 • Reitdiep College -Kamerlingh Onnes (Groningen)
 • Augustinus College (Groningen)
 • Zernike College (Groningen/Haren)
 • Heyerdahl College (Groningen)
 • Eemsmond College (Delfzijl/Appingedam)
 • Stellingwerf College (Oosterwolde)

Advies & Ontwikkeling

Een goed urban klimaat heeft een infrastructuur waarbinnen meerder actoren actief zijn en dat ook uitnodigt om zelf actief te zijn. Stichting Urban House wil een stimulerende, activerende en faciliterende rol spelen.

Deels middels eigen projecten maar zeker ook in het zoeken van samenwerking en het ondersteunen van initiatieven van anderen.

Doelstellingen

 • Zichtbaarheid en bekendheid van het urban segment intern en extern vergroten
 • Professionalisering van het segment bevorderen (artiesten en organisaties)
 • Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken en versterken
 • Ondersteunen van initiatieven van anderen
 • Bijdrage· beleidsontwikkeling van overheden en organisaties

Voor vragen en/of advies kunt u contact opnemen. Evenals voor suggesties of mogelijkheden voor samenwerking. Veel informatie, ook van partners, is te vinden op de de sites van Urban Academy en in de digiguidefunctie van de UrbanNet.

Advies en Netwerkpartners

 • Podia
 • Event organisatoren (festivals, concerten, party’s)
 • Seminar organisatoren (conferenties, werkveldbijeenkomsten)
 • Media
 • Studio’s
 • Boekingsbureaus
 • Educatie (van workshopaanbieders tot opleidingen)
 • Overheden
 • Fondsen

Events

New Attraction Festival

In 2003 vond de eerste editie van New Attraction festival plaats. Met de negen edities in totaal heeft het festival urban arts en haar publiek op de kaart gezet.

Het festival presenteert naast lokaal, regionaal talent een actueel programma van (inter)nationale artiesten in de verschillende urban art disciplines. Het festival heeft een nationale bekendheid.

Het festival ontvangt subsidie van zowel gemeente als provincie. Aanvullend is altijd succesvol een beroep gedaan op vele andere fondsen. In 2012 is het festival niet doorgegaan vanwege onvoldoende bijdragen vanuit de fondsen. Fondsen die overigens wel voor andere (nieuwe) projecten van de stichting bijdragen. Voor 2012 en 2013 komen er in plaats van het jaarlijkse festival een aantal grote, bijzondere New Attraction Events.

FACTS

Datum: eerste week-end van juli (2003-2011) (2012, 2013 geen editie)
Locatie: Kardingeplas, Groningen
Bezoekers: 5000-7500 (jong en cultureel divers)
Acts: 100-150
Disciplines/programmaonderdelen: Deejays, Acts, Sport, Dans, Media, Art & Fashion.

PROGRAMMA’S

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Doelstelling

 • Een laagdrempelig festival organiseren dat recht doet aan de diversiteit in cultuurbeleving van jongeren en door een uitgekiende programmering (en indien mogelijk eigen producties) een artistieke meerwaarde heeft.
 • Een festival dat door aansluiting bij de actuele jongerencultuur de laatste trends wil volgen.
 • Een jaarlijks evenement, met een jaarlijks groeiend publieksaandeel, als jaarlijkse presentatie- en inspiratieplek voor jongeren en jonge kunstenaars en artiesten

Werkwijze / Het Programma

Het festival biedt een programma, met op alle podia en playgrounds een verwijzing naar straatcultuur. Urban is een breed, divers en zeer actueel segment waarbij verschillende disciplines onderdeel uitmaken van een lifestyle passend bij de subcultuur.
Alle programmaonderdelen hebben dezelfde opbouw, waarbij publiek:
mee kan doen, interactieve programma onderdelen;
zelf op het podium of playgrounds kan staan als lokaal, regionaal talent;
zich kan meten aan ander talent (battles, eigen producties);
bekende (inter)nationale sterren zien optreden (‘de trekkers’);
(wellicht minder bekende maar) verrassende acts te zien krijgt (‘de artistiek inhoudelijk interessante acts’).
Met deze opbouw ontstaat zowel een opwaartse kwaliteitspiraal in het programma als wederzijdse inspiratie tussen bezoekers en artiesten. Dit is de garantie voor de dynamiek van het festival.