Urban House Groningen

UHG is een non-profit cultuurorganisatie met de focus op cultuureducatie, talentontwikkeling, presentatie en programmering van Urban Arts (muziek, dans, sport, graffiti, spoken word).

Missie

De stichting wil cultuuruitingen die voortkomen uit en aansluiten bij (jongeren)subculturen een positie bieden in het culturele veld én deze groep de mogelijkheid bieden een actieve rol te spelen in dat culturele en maatschappelijke veld, alsmede zich hierbinnen te ontwikkelen. In haar inhoudelijke keuzes wil de stichting aansluiten bij de culturele diversiteit van de samenleving.

Urban House Groningen vervult een specifieke plek met haar eigen activiteiten en beoogt doorstroom en input te geven in het gehele culturele veld, zodat ook deze doelgroepen én subculturen daarin een plek verkrijgen. Binnen de jongerencultuur wordt gezocht naar trends en vernieuwende kunst- en cultuuruitingen, die ook artistiek inhoudelijk interessant zijn.

De koers is gericht op ‘urban’, juist omdat hierin veel vernieuwing plaatsheeft en de culturele diversiteit er het grootst in is. De term ‘urban’ is inmiddels voor velerlei uitleg vatbaar en dekt niet in elke uitleg de lading die wij bedoelen. In onze visie staat urban voor: aan straatcultuur gerelateerde uitingen zoals graffiti, streetart en sporten als panna, skate en basketbal, en de muziekstromingen hiphop, reggae/dance-hall, reggaeton, R&B, en dansstijlen zoals: streetdance, popping, breakdance, die vanuit straatcultuur zijn ontstaan en van origine veelal ‘zwart’ zijn. Urban staat ook voor grootstedelijke jongerencultuur, waarbij jongeren vaak de grondleggers zijn van nieuwe trends en cultuurstromingen.

UHG heeft een unieke positie in het Noorden als het gaat om cultuuraanbod binnen dit segment op het niveau van amateurs tot professionals. Jongeren, artiesten en jonge makers vanuit de drie Noordelijke provincies en zelfs ook van daarbuiten weten de weg naar Groningen te vinden voor dit aanbod.

Bezoekadres

Stichting Urban House Groningen
Boterdiep 71 | 9712 LL | Groningen
+31 (0)6 19 29 07 30

 

Postadres

Stichting Urban House Groningen
Postbus 1532 | 9701 BM | Groningen