Rechten & Plichten

Disclaimer
Stichting Urban House Groningen betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op www.urbanhousegroningen.com en gerelateerde subdomeinen. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Stichting Urban House Groningen geeft met nadruk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Deze garantie wordt wel gegeven ten aanzien van de gepubliceerde, openbare regelingen afkomstig van het College van Bestuur.

Stichting Urban House Groningen wijst elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website van de hand. Stichting Urban House Groningen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.

We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van informatie contact op te nemen met de stichting, via het e-mailadres info@urbanhousegroningen.com.

Externe links
Stichting Urban House Groningen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waar naar gelinkt wordt vanaf www.urbanhousegroningen.com en gerelateerde subdomeinen.

Intellectueel eigendom
De teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen op- en vormgeving van de website mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen, vormgeving en overige daartoe vatbare werken liggen bij Stichting Urban House Groningen.

Stichting Urban House Groningen respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan verzoeken wij u contact op te nemen via het e-mailadres info@urbanhousegroningen.com.

Privacy

Stichting Urban House Groningen gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van www.urbanhousegroningen.com. Daarbij worden de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen.

Cookies
De website maakt gebruik van enkele functionele cookies – zoals het onthouden van taalinstellingen – en niet-functionele cookies.

De website maakt gebruik van Google Analytics voor het in kaart brengen van het verkeer op de website. Deze verzameling van verkeersgegevens geschiedt voor het verbeteren van de website. De informatie die Google verzamelt, onder meer door middel van cookies, moet Google doorgeven aan derden, indien het daartoe wettelijk verplicht is. Tevens mag Google deze gegevens aan derden doorgeven voor zover de gegevens namens Google door derden worden verwerkt. Stichting Urban House Groningen zal de verkeersgegevens niet gebruiken om individuele gebruikers te volgen.

Ook wordt op enkele pagina’s zogenaamde ‘embedded content’ gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld een Youtube-video, een widget of een social media-knop zijn. Door het inladen van deze informatie worden ook cookies van de desbetreffende aanbieder meegeleverd. Op deze cookies heeft Stichting Urban House Groningen geen invloed.

Instellingen betreffende cookies
Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen.

Beveiliging
Stichting Urban House Groningen draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen onbevoegde verwerking daarvan.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met stichting, via het e-mailadres info@urbanhousegroningen.com.