Algemeen

Voor het Intersectoraal programma Cultuur op het VO biedt UHG gastlessen aan.

Deze gastlessen zijn gericht op het geven van een beeld van de praktijk in het culturele veld.

Leerlingen krijgen middels deze gastlessen een inkijkje in hoe het er in de praktijk aan toe (kan) gaan vanuit verschillende culturele disciplines.

Gastlessen
De gastlessen zijn cultuur breed in te vullen. Voorbeelden van gastlessen (die wij ook gegeven hebben) zijn:
– Rap
– Evenementenorganisatie
– DJ-ing/producing
– Theater (bezoek)
– 3D Design
– Dans
– Vormgeving/ontwerp
– Videobewerking/kunst
– Podiumtechniek (bezoek poppodium en uitleg techniek)

In overleg met de VO instelling kan de inhoud van het pakket worden bepaald. UHG beschikt over een breed netwerk binnen het culturele veld met enthousiaste (workshop)docenten die graag komen vertellen over het vakgebied waarbinnen zij werkzaam zijn.

Planning
Voor de ISP gastlessen plannen we per blok, gedurende 4 van de 5 blokken van het schooljaar, 7 – 9 gastlessen in. De gastlessen worden gegeven tijdens blokuren (100 minuten) en bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:
– introductie vakgebied en docent
– indien van toepassing bij locatie bezoek: rondleiding met uitleg
– uitleg over de weg die de docent heeft bewandelt om te komen waar hij/zij is
– (introductie)workshop/opdrachten vanuit het vakgebied
– mogelijkheden tot het stellen van vragen

Kosten
De kosten voor een dergelijk pakket zijn afhankelijk van het totaal aantal lessen.

Om een indicatie te geven van de kosten:
– Pakket van 4 blokken
– Per blok 8 gastlessen van 100 minuten
– Totaal 32 gastlessen

Kosten: ongeveer € 5000,-

In overleg zijn allerlei variaties te bespreken en vast te stellen met daaraan gekoppeld de kosten.

Mocht er interesse zijn voor dit aanbod, neem contact op via alex@urbanhousegroningen.com of bel 06-24602801