*In verband met de richtlijnen van het RIVM aangaande COVID-19 zijn we genoodzaakt om het merendeel van de workshops in aangepaste vorm aan te bieden. Bij iedere workshop staat specifiek welke aanpassingen van toepassing zijn. In het algemeen geldt dat wij als UHG en onze docenten zich houden aan de meest actueel geldende richtlijnen van het RIVM

Urban Arts at School is een aanbod van workshops, cursussen en projecten voor het onderwijs en welzijnsinstellingen georganiseerd vanuit stichting Urban House Groningen.

Urban House Groningen wil de cultuurparticipatie van jongeren bevorderen in aansluiting op de culturele diversiteit en de interesse van jongeren. Urban House Groningen wil jongeren de mogelijkheid bieden een actieve rol te spelen in het culturele en maatschappelijke veld, alsmede zich hierbinnen te ontwikkelen. Zij richt zich specifiek op de urban art disciplines voortkomend uit de hiphop, straatcultuur.

Het Urban Arts at School aanbod wordt uitgevoerd door professionals en heeft als hoofddoelstelling de leerlingen/deelnemers kennis te laten maken met de verschillende urban art disciplines. Het zijn disciplines, refererend aan een jongerencultuur die veel jongeren aanspreken en dicht bij hun beleving en interessesfeer staan.

Wat de workshops extra aansprekend maakt is dat de workshopbegeleiders zelf artiesten zijn. De artiesten/ workshopbegeleiders zijn al een groot aantal jaren actief als artiest en hebben allen ervaring met het geven van workshops.

Voor een omschrijving per workshop, zie de informatie tabbladen workshops dans, street art, muziek en urban sports.